img1 img2 img3 img4 img5
img2 img1 img1 img1 img1

Certyfikaty jakości

Polityka jakości

Gwarancja jakości  i wiarygodność wyników badań to podstawowe priorytety  w naszej pracy.

Nasz zakład opiera swoją działalność na nowoczesnych zasadach zarządzania jakością, zgodnych z polskimi i europejskimi normami.Wdrożenie i stałe doskonalenie systemu zarządzania jakości ma na celu maksymalizację bezpieczeństwa naszych pacjentów.Jest jednocześnie gwarancją  trwałej pozycji na rynku usług laboratoryjnych i zabezpieczeniem rozwoju i przyszłości naszej  firmy.

Politykę jakości realizujemy poprzez:

- wykonywanie badań na najnowocześniejszych analizatorach, zgodnie z najnowszymi osiągnięciami    w diagnostyce  laboratoryjnej i aktualnym stanem  wiedzy

- korzystanie z testów i odczynników produkowanych  przez renomowane firmy wg europejskich  standardów 

- posiadanie  nowoczesnego Laboratoryjnego Systemu Informatycznego ( LSI) firmy MARCEL zapewniającego  profesjonalną obsługę  pacjentów

- realizację wszystkich zadań przez wysoko wykwalifikowany i doświadczony personel

-  stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych personelu poprzez udział w licznych  szkoleniach

- systematyczne prowadzenie wewnętrznej  kontroli jakości wszystkich oznaczanych parametrów.  W  tym celu stosujemy materiały kontrolne na 2 poziomach: normalnym i patologicznym. Zaakceptowanie   prawidłowych  wyników testów kontrolnych jest warunkiem rozpoczęcia wykonywania oznaczeń w  materiale pobranym od pacjenta.

- uczestniczenie w zewnętrznych  programach kontroli jakości, w  celu uzyskania  niezależnej, obiektywnej oceny jakości naszych badań

ANAMED bierze udział w  licznych krajowych i międzynarodowych zewnętrznych kontrolach jakości badań.

Certyfikaty jakości

Poniżej prezentujemy  certyfikaty potwierdzające najwyższą jakość wykonywanych przez nas badań

 

Certyfikaty 2013

   

 

Certyfikaty 2014

   

   

 

Certyfikaty 2015

   

   

 

Certyfikaty 2016