img1 img2 img3 img4 img5
img2 img1 img1 img1 img1

Przygotowanie do badań

Badanie moczu

Przed planowanym badaniem moczu zaleca się unikania znacznych wysiłków fizycznych.

Przynajmniej dzień przed planowanym badaniem zaleca się powstrzymanie od stosunków płciowych.

Nie należy wykonywać badania moczu w okresie okołomenstruacyjnym i w czasie menstruacji.

Oddanie moczu musi być poprzedzone dokładnym umyciem narządów sąsiadujących z ujściem cewki moczowej przy użyciu wody i mydła.

Najczęściej stosuje się pobranie moczu drogą mikcji , ze środkowego strumienia , aczkolwiek w przypadku badania w kierunku Chlamydia trachomatis należy oddać pierwszy strumień.

Pobranie moczu ze środkowego strumienia

Pierwszą porcję moczu wydalić do toalety,następnie bez przerywania mikcji  ok.50 ml moczu oddać do przygotowanego pojemnika , końcową porcję moczu oddać do toalety.Pojemnik zamknąć i opisać imieniem i nazwiskiem.

Dobowa zbiórka moczu

Mocz należy zbierać do dużego( ok.2-2,5 litra) pojemnika z podziałką.Zbiórkę należy rozpocząć w godzinach rannych ( np.7.00) i zakończyć następnego dnia o tej samej godzinie:

- pierwszą poranną porcję moczu odrzucić( oddać do toalety)

- wszystkie następne porcje moczu zbierać do przygotowanego naczynia , łącznie z porcją poranną z następnego dnia

-przez czały okres zbiórki pojemnik z moczem przechowywać w ciemnym i chłodnym miejscu

- po zakończeniu zbiórki całość zebranego moczu zmierzyć i zapisać objętość w ml ( bardzo ważne!).

- mocz wymieszać i odlać porcję ok.50 ml do pojemnika do badania moczu

- pojemnik opisać imieniem i nazwiskiem  pacjenta

Pobranie moczu u noworodków,niemowląt i osób obłożnie chorych

Mocz najczęściej jest pobierany do jałowego woreczka przylepionego w okolicy krocza.Aby metoda była obarczona jak najmniejszym błędem , należy całą powierzchnię skóry, do której przylepiamy  woreczek,dokładnie umyć wodą z mydłem  i dobrze spłukać przegotowaną wodą , a następnie wysuszyć czystą chusteczką higieniczną.Dziecko powinno być w pozycji pionowej,a woreczek należy odkleić tuż po oddaniu moczu.

Postępowanie z próbką moczu po pobraniu

Pobrany mocz należy jak najszybciej dostarczyć do laboratorium,najlepiej w ciągu 2 godzin od pobrania.Jeżeli próbka musi być przechowywana, to najlepiej w temperaturze lodówki.

Badanie krwi
W celu zapewnienia poprawnej interpretacji wyników, zaleca się pobieranie krwi do badań rutynowych w godzinach rannych ( 7.00 - 10.00), na czczo,po przespanej nocy,  po okresie nie przyjmowania pokarmów i płynów przez 12 godzin ( można pić niewielkie ilości wody np. w celu przyjęcia leku, picie kawy jest niedozwolone).
W przypadku niemowląt i małych dzieci dopuszczalne jest podanie lekkiego śniadania, bo nie wpływa ono na większość prostych, rutynowych badań, z wyjątkiem poziomu glukozy.
Pacjent powinien być wypoczęty, badanie nie powinno być poprzedzone większym wysiłkiem, stresem lub zdenerwowaniem.
Nie należy pobierać krwi w okresie głodzenia lub obfitych posiłków.
W miarę możliwości nie należy zażywać leków i preparatów witaminowych, chyba że lekarz prowadzący zaleci inaczej.
Nie wskazane jest pobieranie krwi w czasie menstruacji.
W zależności od celu badania, dopuszcza się możliwość pobierania materiału w innych porach, z zaznaczeniem godziny pobrania.
Przed pobraniem krwi pacjent powinien w miarę możliwości odpocząć w pozycji siedzącej.
Bezwzględnie na czczo , ze względu na zmiany po posiłku, należy poierać:
morfologię krwi ( leukocyty,płytki), OB,glukoza, test tolerancji glukozy, parametry gospodarki lipidowej ( CHOL,HDL.TRIG) enzymy trawienne ( AST,ALT,ALP,GGTP,ALP,amylaza),LDH,bilirubina,białko całkowite,mocznik,kreatynina, kwas moczowy, wapń, magnez, żelazo, parametry koagulologiczne ( PT, APTT), prolaktyna, insulina,C peptyd, kortyzol,kwas foliowy.
Pobierać rano z uwagi na rytm dobowy :
żelazo, fosfor, potas, cynk, miedż, kortyzol, aldosteron, ACTH, prolaktyna, FSH, LH, estriol,TSH, hormon wzrostu, PTH, testosteron, , 17-OH-progesteron, DHEA, erytropoetyna.
UWAGA: Decyzja o czasie pobrania uzależniona jest od celu badania.W zależności od wskazań , każdy z powyższych parametrów może być pobierany o dowolnej porze, ale interpretacja wyników badania przez lekarza zlecającego powinna uwzględniać czas pobrania materiału. 
Przygotowanie pacjenta do badań cholesterolu całkowitego, HDL, LDL i trójglicerydów

Stężenie cholesterolu, cholesterolu HDL i LDL, trójglicerydów jest zmienne i zależy w dużym stopniu od diety, palenia papierosów, spożycia alkoholu, stresu, dlatego też, w celu prawidłowej oceny wyników, konieczne jest zapewnienie jednakowych warunków pobierania i przestrzeganie następujących zasad (zwłaszcza w badaniach wielokrotnych):
Krew do badań należy pobierać zawsze w tym samym czasie (w godzinach rannych) na czczo, 14-16 godzin po ostatnim posiłku;
Przez 2 tygodnie przed badaniem pacjent powinien utrzymywać stałą dietę zachowując w miarę jednakowy poziom spożywanych tłuszczów.
Pacjent nie powinien zażywać leków zmniejszających stężenie cholesterolu przed pobraniem krwi do badania cholesterolu HDL, trójglicerydów we krwi.

Badanie kału
Zasady pobierania kału do badań 

Kał należy pobrać przed podjęciem leczenia. Kał pobiera się do pojemniczka, który można nabyć w każdej aptece lub w laboratorium. Kał należy pobrać z różnych miejsc tej samej porcji kału (pobrana próbka nie powinna przekraczać wielkości orzecha laskowego). Do wykonania badań niezbędne jest pobranie trzech próbek w odstępach kilkudniowych. Próbkę należy przechowywać w zamkniętym pojemniku, w chłodnym miejscu (najlepiej w lodówce).Pojemnik z kałem opisany imieniem i nazwiskiem należy dostarczyć do laboratorium.

  Pobieranie wymazu parazytologicznego w kierunku jaj owsika

 Metoda wykonania wymazu za pomocą wymazówki

Do wykonania wymazu służy zestaw składający się z  probówki i umieszczonej w niej wymazówki.

Przed wykonaniem wymazu należy zwilżyć wymazówkę ciepłą wodą w celu zwiększenia lepkości.Wymaz z okolic odbytu należy wykonć po 2 godz. od zaśnięcia dziecka lub rano zaraz po przebudzeniu. Po wykonaniu wymazu należy umieścić wymazówkę  w probówce i zamknąć probówkę korkiem.

Metoda przylepca celofanowego

Do wykonania wymazu służy przeżroczysty przylepiec celofanowy naklejony na szkiełko mikroskopowe.

Przed wykonaniem wymazu należy odkleić pasek przylepca od szkiełka chwytając za wystające po bokach szkiełka końcówki przylepca. Następnie należy przyłożyć przylepiec lepką stroną do fałdu odbytu i tą stroną przykleić na szkiełko mikroskopowe.

Wymaz należy wykonać po 2 godz. od zaśnięcia dziecka lub rano zaraz po przebudzeniu.

Probówkę z wymazówką oraz szkiełko z naklejonym przylepcem należy umieścić w kopercie i opisać imieniem i nazwiskiem dziecka. Tak przygotowany zestaw  dostarczyć do Laboratorium.

 

Badanie nasienia

Pobranie nasienia musi być poprzedzone dokładnym umyciem ( wodą z mydłem, opłukaniem i osuszeniem chusteczką higieniczną) narządów sąsiadujących z ujściem nasieniowodu.

Materiał należy pobrać drogą masturbacji po 2 - 7 dniach abstynencji seksualnej.

 Nasienie pobiera się do jednorazowego pojemnika ( jak do badania ogólnego moczu).Pojemnik należy opisać imieniem i nazwiskiem.

Materiał należy dostarczyć do laboratorium  w ciągu 30 minut ( w godzinach 10:00 do 11:00 od poniedziałku do soboty) lub pobrać na miejscu  w laboratorium w specjalnym pomieszczeniu także w godzinach 10.00-11.00 od poniedzałku do soboty.

Nasienie należy transportować w temperaturze 37-38 st.C( w przybliżeniu temp. ciała).

Na wynik ma wpływ przemęczenie, przebyte choroby z epizodem gorączkowym,spożywanie alkoholu oraz zbyt długi czas abstynencji seksualnej. Po kuracji antybiotykowej należy odczekać ok. 2 tygodnie.

Powtórne badanie można wykonać po upływie 7 dni.


Przestrzeganie zamieszczonych informacji pozwoli na skrócenie czasu badania oraz ograniczy konieczność kontroli (ponownego badania)