img1 img2 img3 img4 img5
img2 img1 img1 img1 img1

WYNIKI ONLINE

LOGOWANIE:

LABORATORIUM w OSTROWCU ŚW. ( kliknij)  http://kl124.elaborat.marcel.pl/

LABORATORIUM w OPATOWIE  (kliknij http://kl388.elaborat.marcel.pl/

 

ANAMED umożliwia wszystkim Kontrahentom oraz Pacjentom indywidualnym bezpłatny dostęp do wyników badań przez internet.

Internetowa platforma publikacji wyników  eLABORAT-ANAMED firmy MARCEL  pozwala Pacjentom na bezpieczny dostęp do swoich wyników  badań natychmiast po ich wykonaniu i zatwierdzeniu przez uprawnionego diagnostę. Dostęp do aplikacji uzyskują pacjenci, którym laboratorium ANAMED dało uprawnienia do korzystania z tej usługi.O dostęp do wynków przez internet pytaj w naszych Punktach Pobrań. 

Wyniki badań dostępne przez internet opatrzone są podpisem elektronicznym diagnosty laboratoryjnego i mają taką samą wartość jak wyniki odebrane w laboratorium.

Oszczędzaj swój  czas !  Nie musisz już przyjezdżać do laboratorium po swoje wyniki badań. Możesz je odebrać  przez internet  bez wychodzenia z domu !

SPRAWDŻ JAKIE TO PROSTE !


  INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PLATFORMY WYNIKÓW ON-LINE e LABORAT  

 UWAGA : przed pierwszym logowaniem należy  w punkcie pobrań "ANAMED" podać: PESEL, adres email oraz podpisać oświadczenie o zgodzie na publikację wyników przez internet.

LOGOWANIE DO SERWISU

Należy otworzyć stronę www.anamed.info w przeglądarce internetowej, następnie w zakładce  WYNIKI ON-LINE

 należy wybrać laboratorium, w którym zakładane było konto dostępu do wyników on-line i były wykonywane badania.

   w Ostrowcu Św. - zaloguj się na stronie ( kliknij)  http://kl124.elaborat.marcel.pl/

   w Opatowie - zaloguj się na stronie ( kliknij) http://kl388.elaborat.marcel.pl

Na ekranie pojawi się strona do logowania: eLaborat-ANAMED

W zależności od sposobu logowania należy wybrać:

1. Logowanie do systemu za pomocą adresu e-mail 

lub

2. Logowanie do systemu za pomocą kodu kreskowego


1.Logowanie do systemu za pomocą adresu e-mail:

  • Pierwsze logowanie do systemu  należy rozpocząć od wybrania przycisku "Nowe hasło". Następnie należy wprowadzić numer PESEL oraz adres e-mail  identyczny jak w dokumencie " Zgoda na publikację   wyników przez internet" jaki był podany w punkcie pobrań przy zakładaniu konta .Następnie należy kliknąć przycisk "Prześlij".Jeżeli wszystkie dane zostały prawidłowo wprowadzone, na podany adres e-mail zostanie przesłane hasło do systemu eLaborat. W przypadku nie otrzymania wiadomości, należy sprawdzić folder SPAM.
  • Następnie należy uzupełnić pola wpisująć adres e-mail, numer PESEL oraz hasło otrzymane na pocztę.

             Wyniki badań są dostępne dla Pacjenta na platformie eLaborat przez 90 dni od dnia wykonania badania.             

  • Hasło jest ważne 30 dni od daty otrzymania.Istnieje możliwość jego zmiany w w/w terminie poprzez ponowne wygenerowanie hasła, zgodnie z krokami wskazanymi dla pierwszego logowania do systemu.
  • W przypadku ponownego odbioru wyników on-line w terminie przekraczającym 30 dni od daty wykonania ostatniego badania należy postępować według kroków wskazanych do pierwszego logowania do systemu tj.wygenerować "Nowe hasło".
  • Jeśli hasło zostało już wcześniej pobrane i jest ważne, należy wybrać przycisk "Logowanie".

2. Logowanie do systemu za pomocą kodu kreskowego:

Jeśli w trakcie rejestracji zlecenia podaliśmy numer PESEL lub tylko datę urodzenia oraz otrzymaliśmy identyfikator zlecenia ( numer kodu kreskowego ), należy wybrać przycisk "Uproszczone logowanie" .Konieczne będzie wprowadzenie nr PESEL lub daty urodzenia oraz numeru kodu kreskowego, a następnie należy kliknąć " Zaloguj".

Wyniki badań dla zlecenia są dostępne dla Pacjenta na platformie wyników on-line przez 90 dni od dnia wykonania badania, po upływie tego czasu wyniki nie będą widoczne.

PRZEGLĄDANIE WYNIKÓW

Po poprawnym zalogowaniu na ekranie wyświetla się okno z listą dat kiedy wykonano dla Pacjenta badania lub w przypadku uproszczonego logowania za pomocą kodu kreskowego tylko zlecenie oznaczone podanym kodem kreskowym.

Aby obejrzeć wyniki badań należy kliknąć myszką w pole "Wyniki" lub " Pobierz".

Pole "Wyniki" umożliwia podgląd wyników w formie tabeli, natomiast pole "Pobierz" pozwala na zapisanie wyniku w formacie PDF ( do wydruku).

WYLOGOWYWANIE

Po zakończeniu pracy należy wylogować się, aby uniemożliwić przeglądanie wyników nieupoważnionym osobom, klikając polecenie "Wyloguj" umieszczone na pasku.

Po 15 minutach bezczynności użytkownik zostanie automatycznie wylogowany, dalsze przeglądanie wyników wymagać będzie powtórnego zalogowania.

UWAGA : problemy techniczne i awarie proszę zgłaszać drogą mailową : anamed @wp.pl