img1 img2 img3 img4 img5
img2 img1 img1 img1 img1

O nas


Witamy w naszej firmie

Laboratorium Analiz Medycznych ANAMED rozpoczęło swoją działalność   w 1999 roku. W  2002 roku zmieniliśmy status na  Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej. ANAMED wykonuje badania z akresu analityki ogólnej,hematologii, koagulologii,chemii klinicznej i immunochemii dla zakładów opieki zdrowotnej i pacjentów indywidualnych, którzy nie posiadają skierowań lekarskich.

 Nasze laboratoria są zarejestrowane w ewidencji  Laboratoriów  prowadzonej przez Krajową Radę Diagnostów Laboratoryjnych pod numerami: 0542,0543.

ANAMED posiada również wpis do rejestru ZOZ prowadzonego przez Wojewodę Świętokrzyskiego pod nr 000000014893.

                            

Jakość i wiarygodność

Celem działania naszego zakładu jest świadczenie usług laboratoryjnych o najwyższym standardzie, postępowanie zgodnie z zasadami etyki medycznej, dbałość o dobro pacjenta i spełnienie wymagań zleceniodawców. Jakość i wiarygodność naszych badań zapewniamy poprzez systematyczne prowadzenie codziennej  wewnętrznej kontroli jakości badań oraz udział w licznych zewnętrznych sprawdzianach.

 Sprzęt

Firma ANAMED jest  wyposażona w najnowocześniejsze analizatory i sprzęt diagnostyczny zapewniający wysoką jakość wykonywanych badań.We wszystkich naszych placówkach posiadamy nowoczesny Laboratoryjny System Informatyczny (LSI ) firmy Marcel , który pozwala na profesjonalną obsługę pacjentów.Naszym kontrahentom umożliwiamy bezpośredni, szybki  dostęp do wyników badań przez internet.

Personel

ANAMED zatrudnia wysoko wykwalifikowany i doświadczony personel.Większość naszych pracowników to magistrowie analityki medycznej - diagności laboratoryjni, którzy zarejestrowani są w rejestrze Diagnostów  prowadzonym przez Krajową Radę Diagnostów Laboratoryjnych.Wszyscy diagności są członkami Polskiego Towarzystwa Diagnostyki  Laboratoryjnej  PTDL, stale doskonalą i pogłębiają swoją wiedzę Zatrudniamy też techników analityki medycznej, pielęgniarki oraz personel pomocniczy.Nasi wykwalifikowani i kompetentni pracownicy zawsze służą informacją przy wyborze badań laboratoryjnych i pomocą w interpretacji wydawanych wyników.Dzięki temu zdobywamy coraz większą liczbę stałych i zadowolonych pacjentów.Wszyscy pracownicy biorą udział w  szkoleniach w celu doskonalenia swoich umiejętności  zawodowych.

Kierownik laboratorium -  diagnosta laboratoryjny, specjalista  analityki klinicznej  z dużym doświadczeniem zawodowym,stale podnosi swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo w licznych  szkoleniach i warsztatach dla kadry kierowniczej medycznych laboratoriów diagnostycznych organizowanych m.in. przez:

  • Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
  • Centrum Edukacji Menedżerskiej - PROMOTOR
  • Krajową Izbę Diagnostów Laboratoryjnych

    Poniżej prezentujemy certyfikaty uczestnictwa w szkoleniach