BON PODARUNKOWY NA BADANIA LABORATORYJNE

To dobry pomysł na prezent dla najbliższych w trosce o ich zdrowie. Oferujemy bony o nominale 50 zł, 100 zł, 200 zł. Bony można nabyć w naszych punktach pobrań.
Image
REGULAMIN BONU PODARUNKOWEGO

Użyte w regulaminie definicje mają następujące znaczenie:

LABORATORIUM: NZOZ Laboratorium Analiz Medycznych „ANAMED”
27-400 Ostrowiec Św., ul.Słowackiego 25C

PUNKT POBRAŃ - punkt pobrań NZOZ „ANAMED”, w którym można zrealizować Bon podarunkowy.Lista punktów pobrań oferujących i akceptujących Bon podarunkowy dostępna jest na stronie www.anamed.info / Nasze placówki/

BON PODARUNKOWY/BON - bon usługowy jednego przeznaczenia ( SPV) wydany na okaziciela w Punkcie pobrań i aktywowany w momencie zakupu. Bon podarunkowy uprawnia Użytkownika do zrealizowania usługi - wykonania określonego pakietu badań laboratoryjnych przypisanego do danego Bonu w Punkcie pobrań w okresie jego ważności ( 3 miesiące od daty zakupu) w kwocie równej wartości nominalnej Bonu. Bon podarunkowy posiada unikalny nr identyfikacyjny oraz datę wydania i podpis pracownika Laboratorium, który Bon wydał.

NABYWCA - osoba fizyczna, która nabyła Bon w Punkcie pobrań

UŻYTKOWNIK - nabywca lub posiadacz Bonu podarunkowego

Anamed
27-400 Ostrowiec Św.
ul. Słowackiego 25C
tel./fax 41 262 00 46