KONTAKT

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Laboratorium Analiz Medycznych "ANAMED"
Anamed
NIP: 8631193886
REGON: 291068021
27-400 Ostrowiec Św.,
ul. Słowackiego 25C
tel. 41 2620046
e-mail: ostrowiec@anamed.info
27-500 Opatów,
ul. Ostrowskiego 22
tel. 15 8320289
e-mail: opatow@anamed.info
Kierownik NZOZ
mgr farm. Anna Zięba
specjalista analityki klinicznej
tel. 603 290 051
e-mail: anamed@wp.pl
Z-ca Kierownika NZOZ
mgr Marzena Ziółkowska
specjalista laboratoryjnej diagnostyki medycznej
tel. 41 262 00 46
e-mail: ostrowiec@anamed.info
Inspektor Ochrony Danych Osobowych
mgr Marzena Ziółkowska
e-mail: iod@anamed.info
Proszę wypełnić wymagane pola.
Proszę wypełnić wymagane pola.
Proszę wypełnić wymagane pola.
Proszę wypełnić wymagane pola.
Anamed
27-400 Ostrowiec Św.
ul. Słowackiego 25C
tel./fax 41 262 00 46